Мандатите на директорите и членовете на УС на БНР и БНТ да се удължат от три на пет години