Секторът на услугите подхрани инфлацията в ЕС през януари