Увеличават с още двама магистрати щата на Специализирания съд, вземат бройките от Русе и Ловеч