Трупането на депозити в банките се ускорява - Финансов дневник