С 63.8% на намалели пътуванията през четвъртото тримесечие - Управление и бизнес