Община Пловдив за пореден път удължи гратисния период за такса „тротоарно право“