Съветът за сигурност обсъжда най-сериозната заплаха за глобалния мир и стабилност