ЕК: Белгия, Дания, Финландия, Германия, Унгария и Швеция да възстановят свободата на движение