МОН събира мнения по проект за одобряване на националните програми за развитие на образованието