ЕК предлага създаването на 10 нови партньорства за насърчаване на иновациите