В България жените раждат за пръв път най-рано в ЕС