Важна информация за приема в V клас в ППМГ „Акад. проф. д–р Асен Златаров“