Външно: Имаме отлично ниво на трансгранично сътрудничество със Скопие