Д-р Янко Станев: Социалната програма за 2020 година изпълни ангажимента, който бе поет към варненци