Спецсъдът отказа на Пламен Бобоков да пътува в чужбина