Адвокатът на Кристиян допуска някой да му е подправил с дрога питието