Борбата срещу COVID-19 доведе до нови ограничения в Северна Франция