Отварянето на училищата в Германия се сблъсква с бавен напредък срещу COVID