Британският вариант на вируса циркулира в половината от окръзите в Румъния