Фондация взима името "Спаси София", Бонев не го запазил в съда