На тъмно: Иран започна да ограничава международните инспекции на ядрените обекти