Енергийният регулатор на САЩ ще анализира заплахата от климатичните промени