Световно признание за Атанас Стоев и оркестър „Канарите“