Общината предлага актуални пазарни цени при отдаване под наем на земеделски земи през 2021 г.