Спецсъдът не разреши на Пламен Бобоков да пътува в чужбина