Подпомогнати са първите 193 деца със средства от 18-то издание на „Българската Коледа”