До 1 март работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 г.