Приключи поредното текущо класиране за прием в детските градини и детските ясли в Пловдив