Единствената автобиография на Мохамед Али излиза у нас в луксозно издание с твърди корици