Progress има нов вицепрезидент, отговарящ за развитието на технологични продукти