Китай преразгледа етичния кодекс за почтеност на медицинските проучвания