Правителството работи активно по националния План за възстановяване