Приятелката на Кристиян, погубил Милен Цветков, отрича да е вземал наркотици, пил чай