В два пункта събират опасни отпадъци във Велико Търново