Британският вариант на COVID-19 може да причинява по-продължителни инфекции