Спадът на технологичните акции натежа и на азиатските пазари