Завърши вторият випуск от директори в „Мениджърска академия за училищни директори“