Партиите ще могат да финансират предизборните си кампании с най-много 3 млн. лв.