Приятелката на Кристиан Николов изтъква, че той дори и цигари не е пушил