Еврика! СЗО обявиха кога ще дойде краят на пандемията от Ковид-19