Заболеваемостта от COVID-19 премина критичния праг в две трети от България