Мартин Димитров с призив за ваксиниране и исторически примери