С 4 “за” срещу 6 “против” не избраха Йордан Дамаскинов за председател на ОС-Русе