73% от всички плащания в търговски обекти в ЕС през 2020 са били в брой