Сладководната риба е застрашена от изчезване в целия свят