Боил Банов: В новия Закон за киното качеството ще върви напред