Трите сектора, които въреки кризата, наемат активно нови служители