Каква е оценката на BlackRock за кредитите и държавните облигации?