Fitch промени прогнозата пред кредитния рейтинг на България