Юрист: Ново законодателство ще регулира обществените отношения в социалните мрежи